IT Služby

V dnešnej dobe moderných informačných technológií je nemysliteľné aby existovala úspešná firma, ktorá by nemala internetovú stránku alebo nepoužívala žiadny software uľahčujúci prácu zamestnancom.

Ak sa chce firma dostať do povedomia ľudí alebo ak chce aby ľudia mohli o nej získať čo najviac informáci a aj na základe týchto informácii ju oslovili, je potrebné aby mala firma vlastnú internetovú stránku, kde o sebe podá klientom čo najviac informácii a poskytne kontakty na komunikáciu.

V prípade, že chcete zefektívniť, zrýchliť a zjednodušiť prácu sebe a svojim zamestnancom je dnes možnosť s pomocou nových technológii vyvinúť software na mieru, ktorý veľkú časť práce spraví za vás a tým pádom vám ušetrí aj peniaze.

Poskytujeme služby z oblasti v IT rôzneho zamerania:

• Potrebujete vytvoriť software presne na mieru? (automatické generovanie faktúr, dochádzka zamestnancov, správa kontaktov....)
• Chcete svoju firmu prezentovať na internete? Vytvoríme pre vás stránky, ktorých obsah si môžete sami meniť.
• Radi by ste malli vlastný internetový obchod? Podľa vašich požiadaviek vytvoríme plne konfigurovateľný e-shop.
• Chcete zautomatizovať často opakujúce sa procesy vo vašej firme? Podľa vašich potrieb a požiadaviek navrhneme ich zautomatizovanie a následne implementujeme do softwaru, ktorý vám zjednoduší prácu a ušetrí peniaze.
• Napadlo vás niečo nešdandardné, nové alebo niečo čo neviete či by sa dalo spracovať do softwaru, stránky, programu ....? Oslovte nás a my vám splníme aj takáto myšlienky.

Okrem vyššie spomenutých služieb sme schopný pomáhať pri implementácii vo forme subdodávky, resp. pri riešení pridelených úloh.