Audit účtovných závierok

Audit - overenie účtovnej závierky (individuálna alebo konsolidovaná), priebežný audit, účtovné poradenstvo poskytované audítormi Slovenskej komory audítorov.

Čítaj viac

Účtovné poradenstvo

Komplexné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, podľa slovenských postupov účtovníctva ako i medzinárodných účtovných štandardov skúsenými odborníkmi.

Čítaj viac

Mzdy a personalistika

Výpočet miezd, mzdová evidencie, spracovanie a zasielanie mesačných výkazov, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, mzdové listy, zápočty odpracovaných rokov.

Čítaj viac

Ekonomické poradenstvo

Odborné poradenstvo vám poskytneme pri odporúčaniach mzdového zaradenia pracovníkov, návrhu motivačného systému odmien, nastavení spravodlivých kritérií v mzdovej oblasti alebo pri špecifických prípadoch zamestnávania invalidných občanov.

Čítaj viac

IT služby

Vytvorenie softwaru alebo internetovej stránky vám spravíme presne na mieru podľa vašich požiadaviek. V prípade, že potrebujete navrhnúť alebo konzultovať zautomatizovanie procesov vo vašej firme, vytvorenie portálu pre riadenie zamestnancov resp. zoptimalizovanie často opakujúcich sa úloh, sme vám plne k dispozícii.

Čítaj viac