Ekonomické poradenstvo

Pre menšie a stredné spoločnosti poskytneme nezávislý pohľad na finančnú situáciu spoločnosti na jej efektivitu jednotlivých činnosti spoločnosti.

Vieme spracovať komplexné ekonomické podklady k žiadostiam o úver, dotácie zo ŠR, resp. EÚ.

Podnikateľská prax prináša občas situácie, kde nie je možné spoľahnúť sa na bežné znalosti a skúsenosti.

Poskytneme a pomôžem vyriešiť aj neštandardné situácie:

• Potrebujete poradiť pri zakladaní, zlučovaní, či likvidácii firmy?
• Nie ste si istý, ako postupovať pri účtovaní cenných papierov, zmeniek či zmlúv?
• Alebo máte dokonca podozrenie, že vo vašom účtovníctve neprebieha všetko tak ako by malo?

Tieto a mnohé iné otázky vyriešim formou odborného ekonomického poradenstva, alebo zabezpečením ďalších potrebných služieb. Predídete chybám, ktoré by mohli mať ďalekosiahle dôsledky.